การคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ. สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งสพฐ.ได้แจ้งจัดสรรให้ สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 12 อัตรา โดยใช้แนวทางการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีพ.ศ.2561 ของ สพฐ.

รูปภาพ: