ศูนย์การเรียนบ้านเมตตาแพร่

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและพิจารณาแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียนของ "ศูนย์การเรียนบ้านเมตตาแพร่" ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

 
รูปภาพ: