การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 รับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และทำการทดสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: