รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ฯ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2561

รูปภาพ: