ปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ทำการปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ ได้แก่นางกัลย์ณภัส ถุงคำ นางวิมลสิริ ประเทือง นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ และนายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: