รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ เรื่อง มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ เรื่อง มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ในระยะที่ 1 ร่วมกับผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยหลังการรับชมรายการดังกล่าว สพป.แพร่ เขต 1 ได้เชิญผู้บังคับการตำรวจ  ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 อีกครั้ง เพื่อร่วมวางมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล และปัญหา      อื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: