ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยก่อนการประชุมได้มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และได้นิมนตร์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมะให้ข้อคิด ในช่วงบ่ายได้จัดประชุมสัมมนาร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เพื่อแสดงความคิดเห็นการตั้งโรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 45 ตำบล ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1  

รูปภาพ: