กำกับ ติดตาม อาหารกลางวันนักเรียน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เน้นย้ำในเรื่องของการดำเนินงานของแม่ครัว การรับอาหารเละการทานของนักเรียน เมนูอาหาร สภาพโรงอาหาร ผลิตที่สนับสนุนอาหารกลางวัน โดยมี ผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: