ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 เพื่อประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เขต 4 เขต 6 ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เขต 3 และผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 

รูปภาพ: