ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่

สพป.แพร่ เขต 1 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ณ โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่

รูปภาพ: