ทุนการศึกษา เอื้อ-นิ่มนวล เอื้ออภิญญกุล

นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษาเอื้อ-นิ่มนวล เอื้ออภิญญกุล ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเอื้อ-นิ่มนวล เอื้ออภิญญกุล ได้ดำเนิการมอบทุนการศึกษา จำนวน 42 ทุน ให้นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนประจิม(เดิม) ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสุพรรณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง และโรงเรียนบ้านในเวียง รวมเป็นเงินจำนวน 31,100 บาท ณ โรงเรียนวัดน้ำโค้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

รูปภาพ: