พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา(ประธานกลุ่มเครือข่าย) ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงาน งานด้านวิชาการ กับ สพป.จันทบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2561

รูปภาพ: