สพป.ตาก เขต 1 ดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต 1 ซึ่ง นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 มาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

รูปภาพ: