พิจารณางบประมาณ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561 ผู้เข้าประชมประกอบด้วย นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนที่รับผิดชอบและประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัด

รูปภาพ: