ประชุม 3 เขตพื้นที่การศึกษา

7 ธ.ค.61 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมุลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: