ด่วนที่สุด แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องการเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ด่วนที่สุด เรื่องการเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ทุกโรง (ยกเว้นโรงเรียนเอกชน)