การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

29 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA Online)

29 มีนาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การกำหนดตัวผู้รับผิดชอบ OIT ณ ห้องกระดังงาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุม ข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

29 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม ข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีดร.สันติสุข อยู่สุข อุปนายกศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย คนที่1 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2566

29 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2566 ประจำวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมในงานถนนคนเดินเมืองแพร่ เพื่อส่งเสริมนโยบายเมืองสร้างสรรค์

28 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมในงานถนนคนเดินเมืองแพร่ เพื่อส่งเสริมนโยบายเมืองสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ เผยแพร่ผลงาน สำหรับนักเรียนและโรงเรียน ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดแพร่ โดยมีนายอดิศร ไชยบุญเรือง ประธานหอการค้าเป็นประธาน

นิเทศติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ ตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ.

28 มีนาคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สพป.แพร่ เขต 1 นิเทศติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ ตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายอนุสรณ์ พุทธจร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ และคณะครู ให้การต้อนรับ

การคัดเลือกผลงาน รายงานโครงการและ Video Clip ตามโครงการสรรค์สาร...ปันประสบการณ์การอ่าน

27 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกผลงาน รายงานโครงการและ Video Clip ตามโครงการสรรค์สาร...ปันประสบการณ์การอ่าน ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการคัดเลือก

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed