การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (best practice) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ี 16

24 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวต้อนรับ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

23 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานอำนวยการสนามสอบ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ

การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ. สพป. แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

22 กันยายน 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

22 กันยายน 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่

22 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (กศจ.แพร่) ครั้งที่ 4/2566

20 กันยายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (กศจ.แพร่) ครั้งที่ 4/2566 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed