ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปี 2567 ครั้งที่ 2/2567

11 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 ภายหลังคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายชุติเดช

ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2567

11 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายจาก สพฐ.

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

10 เมษายน 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1พร้อมด้วย นางโสภา เครือแสง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายอุเทน วีระคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น 3 อาคารพิริยาทร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการสถานศึกษา บูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการ “โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED”

10 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการสถานศึกษา บูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการ “โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

เข้าร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือนเมษายน 2567

10 เมษายน 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวพรนภา ประยศ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางโสภา เครือแสง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางพัทธ์ธีรา บุญทน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือนเมษายน 2567 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม (หน่วยงานในสังกัด) หอการค้าจังหวัดแพร่ สภาอุตสาห

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567

9 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและผู

ห้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวพรนภา ประยศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

9 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวพรนภา ประยศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

5 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกล

เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถในการนิเทศการศึกษา

4 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถในการนิเทศการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนวัดต้นไคร้ บ้านต้นไคร้ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2567

4 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายจาก สพฐ.

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน