ประกวดรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

23 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และรางวัลสำหร

ร่วมงานฌาปนกิจศพ ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ขวัญเมือง นร.ชั้น ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม

22 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบหมายให้  ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ขวัญเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถ โดยมี น.ส.กิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผ

รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า

22 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ฝุ่นละออง PM 2.5 (Kicl off) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

22 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา

22 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่แรม โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม เข้ารับการอบรมทางไกลผ่าน Google Meet "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา"กลุ่มจังหวัดพะเยา จังหวัแพร่ และจัง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ฯ

19 พฤศจิกายน 2564 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดคัดเลือกจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของ สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นดำเนินงาน โดยม

การประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed