การประชุมการวิเคราะห์ผลติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

31 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการวิเคราะห์ผลติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมกระดังงาสพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

30 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1โดยมี นายเกรียงไกร ทิศา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และผู้แทนจาก สพม.แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 เจ้าหน้าที่ ธกส.แพร่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566

30 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ร่วมพิธีลาสิกขา กิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

28 มกราคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีลาสิกขา กิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 13-28 ม.ค. 2566 โดยมี นายชุติเดช  มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

27 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมยมหินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม

ประชุมกรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต 1

27 ม.ค.66 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อสร้างความเข้าใจถึงระเบียบ ข้อเน้นย้ำระดับสนามสอบอย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุมสอบให้ถูกต้อง เรียบร้อย ตามมาตรฐานการสอบ โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม ซึ่งกำหนดการสอบระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ

การสนทนากลุ่ม Focus group discussion

27 มกราคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม การสนทนากลุ่ม Focus group discussion เรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กของโรงเรียนบ้านนันทาราม (นันทราษฎร์วิทยา) ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนันทาราม (นันทราษฎร์วิทยา) เข้าร่วมประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed