ประชุมสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านvideo conference application zoom

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านvideo conference application zoom โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางภัทรวรรณ วงศ์พระยา ศึกษา

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2565 ผ่านvideo conference application zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

ประชุมสภากาแฟ

10 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ เพื่อรับฟังนโยบายและเรื่องสำคัญในการดำเนินการต่างๆ ของจังหวัดแพร่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบาโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8 สิงหาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

8 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและแสดงความยินดี

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed