ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566

27 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีโรงเรียนอนุบาลแพร่, โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล), โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) และโรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เ

ประชุมร่างหลักสูตรและออกแบบรูปเล่ม หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ตำนานพระธาตุช่อแฮ

27 มกราคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมร่างหลักสูตรและออกแบบรูปเล่ม หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ตำนานพระธาตุช่อแฮ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือโครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS)

27 ม.ค.66 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือโครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

26 มกราคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทสก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่รับผิดชอบลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการมาเรียน ของโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) โดยมีนายสุที พาทีทินผอ.รร.บ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

26 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับหนังสือ ตามความต้องการและความขาดแคลน จำนวน 25 โรงเรียน ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเป็นตัวแทนรับมอบ และมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการมอบ

ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

24 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

24 มกราคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ว่าที่ร้อยตรีเจตนิพัทธ์ ปลาเงิน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ร่วมกับผู้พิพากษา/นักจิตวิทยาสถานพินิจเด็กและเยาวชนนักจิตวิทยาศาล/นักจิตวิทยาโรงพยาบาลแพร่/ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ณ ศาลเยาวชนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed