ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายฐิติ​ภั​ทร์​ ฐิ​ตะ​ภัทร​พงศ์​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย

ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิเศษและทำบุญสืบชะตาวันครบรอบก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ

3 สิงหาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิเศษและทำบุญสืบชะตาวันครบรอบก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ โดยมี นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นประธานพิธี

ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายและข้อราชการและขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รับชม ประวัติศาสตร์ "เหลียวหลัง แลหน้า ย้อยรอย ประวัติศาสตร์เมืองแพร่" ตอนที่ 3 "ดินแดนประวัติศาสตร์ มรดกแห่งไม้สัก"

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชม ประวัติศาสตร์ "เหลียวหลัง แลหน้า ย้อยรอย ประวัติศาสตร์เมืองแพร่" ตอนที่ 3 "ดินแดนประวัติศาสตร์ มรดกแห่งไม้สัก" ซึ่งเป็นหลักสูตรไม้สักที่นำไปใช้ในห้องเรียน โดยหลักสูตรระดับปฐมวัย จะเรียนรู้เกี่ยวกับต้นสักและส่วนประกอบของต้นสัก หลักสูตรระดับประถมศึกษา จะเรียนรู้เกี่ยวกับป

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2565 ผ่านvideo conference application zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 เพื่อสรุปข้อมูลการจัดสอบ รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการนำแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต"เด็กปฐมวัย" สู่การปฎิบัติ

1 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการนำแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต"เด็กปฐมวัย" สู่การปฎิบัติ ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed