สืบชะตาแม่น้ำยม

19 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำยม ณ ท่าน้ำเชตะวัน ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นประเพณีที่ประชาชนในท้องถิ่นได้อนุรักษ์และสืบสานต่อกันมายาวนาน เพื่อเป็นการต่อชีวิตให้กับแม่น้ำและเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำ สายน้ำที่มีความสำคัญต่อสรรพสิ่งทั้งมวล รวมถึงผู้คนทั้งสองฝั่งแม่น้ำและเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำมีจิตสำนึกช่วยกันรักษาสายน้ำแห่งชีวิตให้มีความสะอาดสวยงาม และ

ชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

19 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียน/ครูที่รับผิดชอบงานด้

การประชุมสะท้อนผลการใช้หลักสูตร "ไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนาในจังหวัดแพร่"

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสะท้อนผลการใช้หลักสูตร "ไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนาในจังหวัดแพร่" ร่วมกับ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และศึกษานิเทศก์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้า

เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

​วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทาง การพัฒนาโรงเรียนให้ไปในทิศทางเดียวกันของ สพฐ.

บันทึกเทป "รายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน"

​18 พฤศจิกายน 2564  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 บันทึกเทป "รายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน" โดยได้เผยแพร่ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ (สวท.แพร่)
โดยจะมีการออกอากาศทางคลื่นวิทยุ Fm.91 MHz. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

การประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ฯ ดำเนินการประเ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed