ร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566

24 มกราคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในการประชุม

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

24 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ของนายภานุวงศ์ ชัยวร นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางสาวมณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.แพร่ และนางนววรรณ วุฒิศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ร่

ร่วมประชุมวิพากษ์ร่างหลักสูตรท้องถิ่น "ตำนานพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่"

23 มกราคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ร่างหลักสูตรท้องถิ่น "ตำนานพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่" ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยมีท่านพระเดชพระคุณพระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮเป็นประธานก

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ

23 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผอ.โรงเรียนระดับชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดยมี นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผอ.โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร/ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจม

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

20 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาววรนันท์ ร่วมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียราย เขต 4 ดำเนินการให้คำแนะนำและปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1-

ร่วมงานแถลงข่าวและประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

20 มกราคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมงานแถลงข่าวและประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน "เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรมเทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล" โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 1 ปี)

20 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 1 ปี) พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของ นายบัณฑิต เดชพันธ์ รอง ผอ.สพป.เชี

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed