ประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ

17 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อหาทางช่วยเหลือให้มีงานทำ โดยมี

การประชุมวางแผนการจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

​16 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมวางแผนการจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จำนวนทั้งสิ้น 72 เล่ม เพื่อ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่

15 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชม ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่

ข้าราชการครูย้าย

12 พฤศจิกายน 2564 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 2 ราย คือ 1.นายไกรสร เตียงเกตุ ครูโรงเรียนบ้านโคกตะขบ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 2.นายณัฐวัตร สายอุด ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎ

กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

12 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมงานกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ณ วัดเซกาเจติยาราม(พระอารามหลวง) ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐน เป็นประธานในพิธี

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

11 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ข้าราชการครูย้าย

11 พฤศจิกายน 2564 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 3 ราย คือ 1.น.ส.พรสุรีย์ หม้อกรอง ครูโรงเรียนบ้านสวนแม่กะสี สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) อ.สอง จ.แพร่ 2.น.ส.มัลลิกา เสมานุสรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่สาย สพป.เชียงราย เขต 3 ย

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed