มุทิตาจิต

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะผู้บริหารโรงเรียน มุทิตาจิตแสดงความยินดี นายชำนาญ  สีสม ผอ.ร.ร.บ้านนาคูหา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ร.ร.วัดแม่ทะ เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

ร่วมพิธีถวายพระพร

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ  นายสุกิจ ยาพรม นายเชษฐา สยนานนท์ นายประสิทธิ์ อินวรรณา  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงยิม  ๑,๐๐๐ ที่นั่ง อบจ.แพร่

ทำบุญตักบาตร

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ๘๓  รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าโรงยิม ๑,๐๐๐ ที่นั่ง อบจ.แพร่

อนุบาลร้องกวางจัดงานวันแม่

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1  เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ของ ร.ร.อนุบาลร้องกวาง และมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นของ ร.ร. โดยมี นางกุสลิน  เกษามา เป็น ผอ.ร.ร.

รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ....

นายสานิตย์ สุขโข ผอ.ร.ร.บ้านนาแหลม นำนักเรียนและแม่ๆที่มาร่วมงานวันแม่เดินรณรงค์ค่านิยม ๑๒ ประการและให้นำค่านิยม ๑๒ ประการไปติดไว้ที่บ้านเพื่อให้บุคคลในบ้านได้นำไปปฏิบัติ ตามนโยบายของ คสช. สพฐ.และ สพป.แพร่ เขต ๑

วันแม่ ร.ร.เซนต์ฟรังฯ

นางมณี  ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.แพร่ เขต 1  เป็นประธานเปิดงานวันแม่ของ ร.ร.เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ และมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นของ ร.ร. โดยมีนายสถาพร มังกร เป็น ผอ.ร.ร.และ
นางพัทธีรา  ทะนันชัย นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงาน

ร่วมต้อนรับ

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ นายมนัส โนนุช กรรมการและ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เพื่อ
มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed