ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)

​9 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) ในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐาน Thai Stop COVID+ มีการตรวจติดตามในรูปแบบคณะกรรมการฯ และผ่านความเห็นชอบ จาก ศบค.จังหวัดแพร่ โรงเรียนได้ดำเนินการ ตามมาตรการหลัก 6 ประการ มาตรการเสริม 6 ประการ และมาตรการเข้ม 7 ประการ อย่างเคร่งครัด มีการเยี่

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)

​9 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)ในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน Thai Stop COVID+ มีการตรวจติดตามในรูปแบบคณะกรรมการฯ และผ่านความเห็นชอบ จาก ศบค.จังหวัดแพร่ โรงเรียนได้ดำเนินการ ตามมาตรการหลัก 6 ประการ มาตรการเสริม 6 ประการ และ มาตรการเข้ม 7 ประการ อย่างเคร่งครัด ได้มีการกำชับนักเรียน

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)

9 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการฟาร์มธุรกิจโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) รุ่นที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรแบบพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัวธุรกิจการเกษตร เป็นการลงมือปฏิบัติจริง ณ โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ว

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

9 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1 ที่ได้รับแต่งตั้ง ร่วมเป็นคณะกรรมการ

รับรายงานตัว

9 พฤศจิกายน 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รับรายงานตัว นายวีระพงษ์ ใจมูล ครูโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป.พิษณุโลก เขต 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) อ.ร้องกวาง จ.แพร่

รับรายงานตัวข้าราชการครู

5 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับรายงานตัวข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คือ นางส

รับรายงานตัวข้าราชการครู

5 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับรายงานตัว นายวรา ธมิกานนท์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านตอเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed