ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

19 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สกสค.จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร)

18 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โดยมี นายอนุสรณ์ พุทธจร ผอ.รร.บ้านหนองม่วงไข่

วมพิธีวางพานพุ่ม "วันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

18 มกราคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม "วันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เพื่อเป็นการระลึกถึงชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการทรงช้างศึก หรือการยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหว

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2566 ประจำวันพุธที่ 18 มกราคม 2566

18 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2566 ประจำวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

17 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสของจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

การประชุมคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566

17 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ นายวิริยะ วรายุ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 แล

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed