ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ซึ่งดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่วมกับ ผอ.สพท.ในเขตตรวจราชการที่ 16 ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย จำนวน 9 เขตพื้นที่การศึกษา ในการให้คำแนะนำและวางแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท. จำรวน 9 ราย ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมผอ.สพท.ของเขตตรวจราชการที่ 16

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับและร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของเขตตรวจราชการที่ 16 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย จำนวน 12 สพท. โดยมีนายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 6 มีนาคม 2561    ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 มี.ค.2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยในช่วงเช้าได้แบ่งกลุ่มให้ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานด้านกายภาพของโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว และศึกษาดูงานการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนเรียนรวม/โรงเรียนประชารัฐ/โรงเรียนแม่เหล็ก/โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้อง

กีฬากลุ่มเครือข่าย "ผานางคอยเกมส์"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ประจำปีการศึกษา 2560 “ผานางคอยเกมส์” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน 9 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.รร.ร้องกวาง(จันทิมาคม) เป็นผู้กล่าวรายงาน

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2561

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 8/2561 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Video Conference Room สพป. แพร่ เขต 1

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมคณะ ได้ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ โรงเรียนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง (วัลลภราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล (ประชานุกูล) โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) และโรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) โดยมุ่งหวังที่่จะให้การแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาสามารถบริหารจั

ร่วมเสวนาสภากาแฟ "ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เด็กป่าเลา"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมคณะร่วมกิจกรรม "ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เด็กป่าเลา" ซึงจัดโดยรร.บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มยมเหนือ และประชาชนในท้องที่ ซึ่งเสวนาเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษา ร่วมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 26 ก.พ. 2561 ณ รร.บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) อ.สอง จังหวัดแพร่ 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed