ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒธรรม เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  ในภาคเช้าร่วมงานไหว้ครูศิลปินพื

มอบสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระปณิธานและพระบรมราโชบาย

22 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระปณิธานและพระบรมราโชบาย ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 71 โรงเรียน สื่อดังกล่าวจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมากจากพระปณิธาน พระบรมราโชบาย หรือบรมราชกรณียกิจ รวมถึงกิจกรรมเฉ

บันทึกเสียงถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

21 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 บันทึกเสียงถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ (สวท.แพร่) ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ Fm.91 MHz.

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รับชม รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2565

20 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2565 ผ่านvideo conference application zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและการนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและการย้ายข้าราชการครู

19 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและการนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การประชุมชี้แจง สะท้อนคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม

19 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง สะท้อนคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) สพป.แพร่ เขต 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed