ร่วมงานวันครูอำเภอเมืองแพร่

16 มกราคม 2562 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานวันครู อำเภอเมืองแพร่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2562 : นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการในกลุ่มฯ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มึต่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีสวดสรภัญญะ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ เป็นประธานในพิธี

งานวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 โดยในงานจัดให้มีการทำบุญตักบาตร การถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 การสักการะปฐมบูรพาจารย์และพระบรมรูปพระมงกุฎเกล้า-เจ้าอยู่หัว การกล่าวสดุดีครูผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นของอำเภอสอง ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง ใ

เยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ

9 มกราคม 2562 : เด็กหญิงสุวพิสญ์ บุญเป็ง นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในโอกาสฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

9 มกราคม 2562 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20  มกราคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

พิจารณางบ DLTV

9 มกราคม 2562 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณา กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." วันที่ 9 มกราคม 2562

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เร้นส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed