ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนวันเปิดภาคเรียน 2/2564

1 พ.ย.2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) และโรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์) ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาทั้งสองแห่งจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite มีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่า

ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส เปิดเทอมวันแรก

1 พ.ย.2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (Thai Stop COVID+) ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจาก นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันท

ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่2/2564

1 พ.ย.2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (Thai Stop COVID+) รูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนใช้คือ การแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ

พิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ซึ่งทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2564 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานผลการฝึกอบรม มี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมดำเนินการอบรม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.

ต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

29 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสตรวจราชการและการเตรียมการก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ นางบุ

ปฐมนิเทศข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศและรับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ..2564 ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 1.น.ส.วรรณนิษา เกิดเพ็ชร ครูผุ้ช่วยโรงเรียนบ้านลู (คัมภีร์ราษฎร์บำรุง) อ.สอง จ.แพร่ 2.

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ การรายงานผลการนิเทศ การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แนะนำศึกษานิเทศก์ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และกลุ่มงานต่าง ๆ แจ้งภาร

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed