รับพรตรุษจีน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1 รับคำอวยพรจาก ผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 6/2561 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Video Conference Room สพป. แพร่ เขต 1

ประชุมกรรมการประเมินความสามารถการอ่านฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2560 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ศูนย์ย่อยยมเหนือและสองฝั่งสามัคคี ณ ห้องประชุมยมหิน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐา

ประชุมกรรมการประเมินความสามารถการอ่านนักเรียนชั้น ป.1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2560 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน ซึ่งก

ให้ค่าคะแนนการย้ายข้าราชการครู

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการจัดทำข้อมูลและให้ค่าคะแนนตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดยนายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป. พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาดูงานของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่ทั้งสองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา โดยมีนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ    และนายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1        

พิจารณาคุณสมบัติ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed