การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ABL)

วันที่ 8 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะและให้กำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรม

ร่วมพิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

8 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็น

การประชุมหารือด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และระบบการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียน

6 มกราคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ. สพป. แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมหารือด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และระบบการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียน ด้านการเรียนรู้และด้านสังคม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ของโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ และโรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป. น่าน เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จ.แพร่

กีฬา 4 พยัคฆ์คีรีเกมส์ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชาติพันธุ์ แพร่-น่าน 4 ดอย 2 แผ่นดิน

6 มกราคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ. สพป. แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกีฬา 4 พยัคฆ์คีรีเกมส์ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชาติพันธุ์ แพร่-น่าน 4 ดอย 2 แผ่นดิน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โดยมี นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบ่อหอย โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป.

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

5 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ และ สพป.แพร่ เขต 1, เขต 2 เข้าร่วมประ

ประชุมจัดทำร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร "พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่"

5 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร "พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่" ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed