ถวายเทียนพรรษา/รับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

12 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ถวายเทียนพรรษาพร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนา จากพระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าอาวาสวัดโศภนาลัย เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทยในการปฏิ

ประชุมเพื่อยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บำรุง)

12 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บำรุง) ซึ่งเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านพันเชิง โดยมีผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพันเชิง (วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก คณะคร

ประชุมการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ไปกำหนดเป็นสายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ไปกำหนดเป็นสายงานบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี โดยมี ผอ.สพม.แพร่/ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมชี้แจงความเข้าใจในการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงความเข้าใจในการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล/นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565

11 กรกฎาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 กรณีโรงเรียนบ้านกาซ้อง โรงเรียนบ้านโทกค่า (สหราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านสันปู่สี (ราษฎร์วิทยากุล) และโรงเรียนบ้านโทน (ราษฎร์อุทิศ) มีความประสงค์ขอเชิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2565 เป็นต้นไป โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ตลาดบ้านธรรมเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

11 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ตลาดบ้านธรรมเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักด

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

11 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed