พิจารณาการเบิกจ่ายค่าพาหนะ

25 ธันวาคม 2561 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียนสำหรับนักเรียนเดินทางมาเรียนรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: