การประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

25 พฤศจิกายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: