กิจกรรม "ชาวแพร่ รวมพลัง KICK OFF ลดหมอกควัน"

22 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "ชาวแพร่ รวมพลัง KICK OFF ลดหมอกควัน" กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน