กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

22 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านแม่แรม ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่