การประชุมการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน)

24 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน) ตามคำสั่งมอบอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมี บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุม