การประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2567

24 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม