การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM

17 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2567 (หลักสูตรพัฒนา 23 วัน) และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลสรุปผลการประเมินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระยะ 3) (Share & Learn) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการประเมิน การนำเสนอรูปแบบ/นวัตกรรมของกลุ่ม ด้วยรูปแบบ VTR นำเสนอ ไม่เกิน 7 นาที (งานกลุ่ม) ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร