เอกสารโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไก้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเผ็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไก้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเผ็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567)

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2567

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2567

เอกสารดาวน์โหลด

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

เอกสารดาวน์โหลด

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองรายเดือน พฤษภาคม 2567

รายงานงบทดลองรายเดือน พฤษภาคม 2567
เอกสารดาวน์โหลด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2567

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2567

เอกสารดาวน์โหลด

หน้า

Subscribe to เอกสารโรงเรียน