ประชุมคณะกรรมการ กศจ.แพร่ ครั้งที่ 9/2564

5 พฤศจิกายน 2664 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2564 โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ออำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

TO BE NUMBER ONE

4 พฤศจิกายน 2664 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

3 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์) โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง และโรงเรียนบ้านลู อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน Thai Stop COVID+ และได้รับความเห็นชอบจาก ศบค.

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอม

3 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และผ่านเกณฑ์การประเมิน Thai Stop COVID+ และได้รับความเห็นชอบจาก ศบค.แพร่ให้จัดการเรียนการสอนแบบ Onsiteได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีการตรวจ ATK ให้กับคณะครูทุกคน มีผล Negative และ ได้ปฏิบัติตามมาตรการหลัก 6 ประการ มาตรการเสริม 6

รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3 พฤศจิกายน 2564 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.กิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย คือ นางนงนุช รอดทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ

รับรายงานตัวข้าราชการครูย้ายฯ

1 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 น.ส.กิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย คือ นางกานต์สิณี มะทะ ครูโรงเรียนบ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed