ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4 / 2567

25 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4 / 2567 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ. และต่อด้วยการประชุมทีมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2567

24 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน)

24 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน) ตามคำสั่งมอบอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมี บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุม

 

กิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ นำคณะลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้การต้อนรับ นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแพร่ ในโอกาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสักทอง

การประชุมเชิงปฏบัติการข้าราชการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

23 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏบัติการข้าราชการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมกระดั

การอบรมเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้ปกครอง

23 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการอบรมเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการติดเกมของนักเรียนระดับประถมศึกษา และให้นักจิตวิทยาประจำสาถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

22 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านแม่แรม ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed