ตรวจความพร้อมการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 3 ขวบ

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1 (3 ขวบ) ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โดยมี นายธงชัย คำปวง ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนชำรุด

​วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว  รองผอ. สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนชำรุด ร่วมกันตรวจสอบอาคารเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสานราษฎร์วิทยา) ที่เกิดการชำรุดเนื่องจากมีอายุ การใช้งานมานาน เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและเกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน โดยจะได้เสนอของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ประชุมพิจารณาเสนอคำของบประมาณแลกเป้าประจำปีงบประมาณ 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอคำของบประมาณแลกเป้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง สพฐ. ได้ดำเนินการปรับแผนและแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบาย รวมทั้งการจัดทำคำของบแลกเป้าของ สพฐ. มีเป้าหมาย เงื่อนไข และปฏิทินการดำเนินการงานงบแลกเป้า ในการจัดทำคำของบแลกเป้าของแต่ละโครงการให้สพป.

ตรวจสอบการให้ค่าคะแนนฯ การย้าย

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการให้ค่าคะแนนตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้อประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

กรีฑาสี "ดอกบัวเกมส์"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนอนุบาลแพร่ ประจำปี 2561 "ดอกบัวเกมส์" ณ สนามกีฬาบ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ กล่าวรายงาน และได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก รอง ผอ.โรงเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลแพร่

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อคำ อนันชัย อายุ 79 ปี คุณพ่อของ นายบรรหาร อนันชัย ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ณ ฌาปนสถานบ้านลู อ.สอง จ.แพร่

ประชุมทางไกล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนสาขา และระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed