เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมถอดบทเรียนสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ โรงเรียนบ้านวังปึ้ง และโรงเรียนบ้านห้วยอ้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สืบเนื่องจากโรงเรียนมีความต้องการที่จะประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากหน่วยงานต้นสังกัด การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ว

ประชุม คณะกรรมการ สก.สค.จังหวัดแพร่

8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2564 โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.  นายไตรยศ  เสรีรักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2564 โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงในการรับโล่รางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 5 / 2564 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และเป็นประธานมอบรางวัลเกียรติบัตรผลการคัดเลือกผู้เสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพป.แพร่ เขต 1 (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.

พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3

26 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2564 ในฐานtหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฏา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมจัดการฝึกอบรมฯ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์

พิธีปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสา รุ่นที่ 2

25 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ซึ่งทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2564 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานผลการฝึกอบรม มี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่

จิตอาสาพัฒนาสำนักงาน

เนื่องด้วย วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed