การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: