ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลของทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อวางแผนพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

รูปภาพ: