เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อมอบนโยบายตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ปีแห่ง “คุณภาพ และคุณธรรม” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: