การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้านตำบลละ 1) ปีการศึกษา 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะ และให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และโรงเรียนบ้านนาแหลม ที่มาเรียนรวมตามนโยบายของสพป.แพร่ เขต 1 โดยได้จัดค่ายการเรียนรู้วิถีชีวิต – วิถีรัฐราษฎร์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: