ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยก่อนที่จะเข้าสู่วาระประชุมได้นิมนต์พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ มาบรรยายธรรม และมีการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2561 ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) และระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 33 แห่ง

รูปภาพ: